Site Overlay

Merellinen Espoo

Miten näet Espoon rantojen merkityksen kuntalaisille?

Rantojen suunnittelussa huomioidaan ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä merellisen luontoympäristön luonteva hyödyntäminen.

Miten rantojen suunnittelu ja kaavoittaminen tulee mielestäsi hoitaa?

Avoimesti ja yhdessä sidosryhmien kanssa, mukaan lukien veneilijät.

Miten näet veneilyn tulevaisuuden Espoossa?

Veneily on osa espoolaisuutta. Tulevaisuuden satama- ja talvisäilytysratkaisut pitää tarjota mahdollisuuden harrastamiseen kohtuullisilla kustannuksilla.

Miten tulet toimimaan veneilyä ja meriulkoilua koskevissa asioissa?

Mielestäni meri ja sen hyödyntäminen vapaa-ajalla tulee olla laajasti mahdollista. Tulen toiminnallani edistämään sitä.