Site Overlay

Asumisen kalleus

Asuminen on suomalaisten suurin yksittäinen rahareikä.

Asumisen hinnan jo pitkän aikaa jatkuneeseen kallistumiseen vaikuttaa moni tekijä.

Mieleeni tulee ainakin asuntojen koon kasvu sekä varustelutason parantumien, kaavoitus, rakennusmääräysten tiukkuus, rakennusvirheet ja huono suunnittelu,

muuttoliike ja väestön ikääntyminen, monia muita maita kovemmat työvoimakustannukset sekä energian hinta. Myös pankkien luotonantoperiaatteilla on vaikutuksensa.

Näiden selvien tekijöiden ohella ei voi poissulkea sitä, että asuntotuotannon kysynnän ja tarjonnan jatkuvan epätasapainon taustalla on myös muita tekijöitä.

Turun yliopiston tekemän selvityksen mukaan jopa yli puolet vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvista pienituloisista maksaa yli 40 % käteen jäävästä tuloistaan asumiseen.