Site Overlay

Kategoria: Uncategorized

Politiikka

Politiikassa on pakko keskittyä olennaiseen ja pelkistää sanoma siihen. Jos ihmisille syntyy sellainen käsitys, ettei politiikan keinoin pysty enää vaikuttamaan, se on vaarallista.

Herastuomari

Lautamiehet osallistuvat virkatuomarien ohella tuomiovallan käyttöön rikosasioissa ja maaoikeusasioissa. Herastuomari on Suomessa arvonimi, joka voidaan myöntää käräjäoikeuden lautamiehelle pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta. Arvonimi voidaan myöntää käytännössä vain, jos menestyksekäs lautamiesura on kestänyt vähintään kymmenen vuotta.

Työsuojeluvaltuutettu on

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta, ellei siitä sovita toisin ennen valintaa. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta ja tehtävistä säädetään niin kutsutussa valvontalaissa (44/2006). Lisäksi monissa työehtosopimuksissa on tarkentavia linjauksia työsuojeluvaltuutetuista.